• Είδος:  Σκύλος
  • όνομα:  BITO
  • Φύλο:  Αρσενικό
  • Στειρωμένο:  Όχι
  • Μέγεθος:  Μεγάλο
  • Ηλικία:  2
  • Αριθμός microchip:  
  • Ημερομηνία απώλειας:  2019-12-30
  • Άλλες πληροφορίες:  καφέ κουρτσχααρ από περιοχή Γλυφάδα Αττικής
Real Time Web Analytics